XXX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA I WYSTAWA “GIS ODYSSEY 2023″

XXX  International Conference and ExhibitionGeographic Information Systems„GIS Odyssey 2023”4th to 8th of September 2023Croatia: Omiš, Kaštela, Krka National Park, Split Second callRegistration and abstract formProgram In memory of Davorin Kereković Exhibition Shells of the Words Exhibitondrawings, photographs & paintings Davorin Kereković photographs Magdalena Dawidowiczpaintings Michał Wojnardrawers XXX  […]

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE CZŁONKIEM WSPIERAJĄCYM CPSN

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przystąpił w charakterze członka wspierającego do Chorwacko-Polskiej Sieci Naukowej, deklarując: przygotowanie i realizację międzynarodowych projektów badawczych; współorganizację spotkań, konferencji, sympozjów, seminariów, wykładów, warsztatów, szkoleń, w tym również w formie hybrydowej i zdalnej oraz prowadzenie wspólnych badań terenowych i wypraw badawczych; ocenę […]

„GIS ODYSSEY JOURNAL” NA LIŚCIE CZASOPISM PUNKTOWANYCH

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. czasopismo „GIS Odyssey Journal” (publikowane przez Stowarzyszenie SILGIS i Chorwacko-Polską Sieć Naukową) zostało wpisane na listę czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych i otrzymało 20 punktów. Przypisane dyscypliny naukowe: informatyka […]

UNIWERSYTET ŚLĄSKI PIERWSZYM CZŁONKIEM WSPERAJĄCYM CPSN

Członkiem wspierającym Chorwacko-Polskiej Sieci Naukowej może być organ administracji publicznej, osoba fizyczna lub osoba prawna, która po złożeniu oświadczenia o przystąpieniu do Sieci, zawierającego deklarację wspierania Sieci,  zostanie przyjęta do Sieci.Dnia 10 lipca 2021 roku Uniwersytet Śląski w Katowicach został pierwszym członkiem wspierającym CPSN.

MAŁA CHORWACJA W POLSCE

Dnia 27 czerwca 2021 roku odbył się Piknik Chorwacki otwierający Park Mała Chorwacja w Krakowie. Reportaż z uroczystości. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Chorwacko-Polskiej Sieci Naukowej. Spotkanie było okazją do rozmów na temat nawiązania współpracy między CPSN, a Ambasadą Republiki Chorwacji w Rzeczypospolitej Polskiej oraz […]