Cele

Chorwacko-Polska Sieć Naukowa (CPSN) ma na celu formalizowanie współpracy i tworzenie forum interdyscyplinarnej wymiany wiedzy i doświadczeń z różnych dziedzin oraz realizacji wspólnych inicjatyw naukowych, integracji środowiska naukowego i zawodowego, wymiany informacji naukowej i organizacyjnej, bilateralne i międzynarodowe projekty badawcze, a także doskonalenie współpracy naukowej chorwacko-polskiej. Swoje działania CPSN realizuje poprzez przygotowanie i realizację projektów badawczych organizację spotkań, konferencji, sympozjów, seminariów, warsztatów, kursów, w tym w formie hybrydowej i zdalnej, a także prowadzenie wspólnych badań terenowych i wypraw badawczych, organizację i udział członków w wydarzeniach naukowych, wspólne publikacje.
Sieć otwarta jest na współdziałanie ze społeczeństwem obywatelskim.

Geneza

Chorwacko-Polska Sieć Naukowa została założona 5 września 2019 roku w Trogirze podczas XXVI międzynarodowej konferencji GIS Odyssey 2019, na sesji w Muzeum Miasta Trogir.

grupa osób w sali konferencyjnej
Photo: Małgorzata Gajos-Gržetić

CPSN swoją genezę ma we współpracy chorwacko-polskiej realizowanej od 1993 roku. Współpraca ta skupiała wokół problemów budowy systemów informacji przestrzennej [GIS] i ich wykorzystania teoretyków z wielu ośrodków naukowych oraz ekspertów-praktyków. Efektem jest 27 konferencji GIS, 50 publikacji książkowych i 1136 artykułów naukowych (stan na 31 grudnia 2020). Dorobek pokazuje bibliografia GIS 1994-2018: