Wydział Nauk Ścisłych Uniwersytetu w Zagrzebiu członkiem wspierającym CPSN

Wydział Nauk Ścisłych Uniwersytetu w Zagrzebiu przystąpił w charakterze członka wspierającego do Chorwacko-Polskiej Sieci Naukowej, deklarując, między innymi, współpracę w zakresie ichtiologii słodkowodnej oraz projektach związanych z limnologią i badaniami wód słodkowodnych.