Działalność wydawnicza Chorwacko-Polskiej Sieci Naukowej (ang. CPSN) bazuje na dorobku wydawniczym współpracy chorwacko-polskiej.

Bibliografia publikacji GIS została przedstawiona w monografiach:

CPSN jest współwydawcą czasopisma „GIS Odyssey Journal„. Jak opublikować artykuł: template.