Międzynarodowa Konferencja GIS Odyssey organizowana przez Chorwacko-Polską Sieć Naukową (ang. CPSN)  ma genezę w chorwacko-polskiej współpracy realizowanej od 1993 roku. 

Od 2021 roku artykuły przygotowywane na Międzynarodową Konferencję GIS Odyssey są publikowane w czasopiśmie GIS Odyssey Journal. Zapraszamy do publikowania. Więcej informacji na stronie czasopisma – instrukcja dla Autorów Template.