Partnerami Chorwacko-Polskiej Sieci Naukowej są członkowie zwyczani i członkowie wsierający.

Członkami zwyczajnymi Sieci są naukowcy i inni eksperci działający w zakresie celów Sieci,
także spoza Chorwacji i Polski.
CPSN liczy 98 członków zwyczajnych (31.12.2023).

Członkiem wspierającym Sieci może być organ administracji publicznej, osoba fizyczna lub
prawna, która po złożeniu oświadczenia o przystąpieniu do Sieci, zawierającego deklarację
wspierania Sieci, zostanie przyjęta do Sieci.
Członkami wspierającymi Sieci są (wymienieni w kolejności przystąpienia):

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
Stowarzyszenie SILGIS, Sosnowiec, Polska
Panon – Instytut Studiów Strategicznych, Osijek, Chorwacja
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa, Polska
Instytut Oceanografii i Rybołówstwa, Split, Chorwacja
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Polska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
Fundacja Naukowe Badania Podwodne, Polska
Wydział Nauk Ścisłych Uniwersytetu w Zagrzebiu, Chorwacja
NCPI – Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne, Warszawa, Polska