Zarząd Chorwacko-Polskiej Sieci Naukowej

Prezes Zarządu

men's face
doc. dr Zvonko Gržetić

Wiceprezes Zarządu

men with the camera
prof. dr Dubravko Gajski

Wiceprezes Zarządu

men's face
doc. dr Leon Grubišić

Wiceprezes Zarządu

women's face
dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ

Wiceprezes Zarządu

women's face
Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Sekretarz Zarządu

women's face
dr Małgorzata Gajos-Gržetić, prof. UŚ