Zarząd Chorwacko-Polskiej Sieci Naukowej

Prezes Zarządu

twarz mężczyzny
doc. dr Zvonko Gržetić

Wiceprezes Zarządu

twarz mężczyzny
doc. dr Leon Grubišić

Wiceprezes Zarządu

Prof. dr hab. Irena Lipowicz

Wiceprezes Zarządu

twarz kobiety
dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ

Wiceprezes Zarządu

twarz kobiety
Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Sekretarz Zarządu

twarz kobiety
dr Małgorzata Gajos-Gržetić, prof. UŚ