NAUKOWE CENTRUM PRAWNO-INFORMATYCZNE (NCPI) – CZŁONKIEM WSPIERAJĄCYM CPSN

NCPI – Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne (Warszawa) przystąpiło w charakterze członka wspierającego do Chorwacko-Polskiej Sieci Naukowej, deklarując udział w organizacji konferencji i udział w publikacjach.