Uprava Hrvatsko-Poljske Znanstvene Mreže

Predsjednik Uprave

twarz mężczyzny
doc. dr. sc. Zvonko Gržetić

Podpredsjednik Uprave

twarz mężczyzny
doc. dr. sc. Leon Grubišić

Podpredsjednik Uprave

Professor Irena Lipowicz

Podpredsjednik Uprave

twarz kobiety
Urszula Myga-Piątek, PhD, DSc, Assoc. Prof.

Podpredsjednik Uprave

twarz kobiety
Professor Grażyna Szpor

Tajnik Uprave

twarz kobiety
Małgorzata Gajos-Gržetić, PhD, Assoc. Prof.