Uprava Hrvatsko-Poljske Znanstvene Mreže

Predsjednik Uprave

men's face
doc. dr. sc. Zvonko Gržetić

Podpredsjednik Uprave

men with the camera
izv. prof. dr. sc. Dubravko Gajski

Podpredsjednik Uprave

men's face
doc. dr. sc. Leon Grubišić

Podpredsjednik Uprave

women's face
Urszula Myga-Piątek, PhD, DSc, Assoc. Prof.

Podpredsjednik Uprave

women's face
Professor Grażyna Szpor

Tajnik Uprave

women's face
Małgorzata Gajos-Gržetić, PhD, Assoc. Prof.