Međunarodna Konferencija GIS Odyssey koja se organizira kroz Hrvatsko-Poljsku Znanstvenu Mrežu (eng. CPSN) ima genezu u hrvatsko-poljskoj suradnji, koja traje od 1993. godine.

Od 2021. radovi pripremljeni za Međunarodnu konferenciju GIS Odyssey objavljuju se u časopisu GIS Odyssey Journal. Pozivamo i vas na objavljivanje. Više informacija je na web stranici časopisa, kao i upute za autore te Template.