SVEUČILIŠTE WARMIA I MAZURY U OLSZTYNU – PODRŽAVAJUĆI ČLAN CPSN

Sveučilište Warmia i Mazury u Olsztynu pridružio se Hrvatsko-Poljskoj Znanstvenoj Mreži kao podržavajući član izjavljujući: priprema i provedba međunarodnih istraživačkih projekata; organizacija sastanaka, konferencija, simpozija, seminara, predavanja, radionica, tečajeva, uključujući hibridne i udaljene, i provođenje zajedničkih terenskih istraživanja i istraživačkih ekspedicija; procjena znanstvene razine izvornih […]